петък, 7 декември 2012 г.

ДУХОВНИЯТ ПАТРОНАЖ НА АВС "Създай себе си"


Искам да ви представя нашия духовен патронаж под чиято егида работи Академия за вътрешно себеусъвършенстване "Създай себе си". Това са Духовните Същества, които ми дадоха направлението и съставиха програма за обучение в Академия за вътрешно себеусъвършенстване "Създай себе си",  те се грижат за нейното съществуване и нейните последователи.
Архангел Метатрон

Това е Архангела, който е на върха във Вселенската Йерархична Структура. Неговото име е Метатрон и е известен като Архангела на Присъствието, Божието Аз Съм Присъствие. Метатрон е директният представител на Създателя, който надарява индивидите с Божественост, позволява на Божествеността да сияе през тях, носи тази Божественост чрез стъпките на Създателя и й позволява да се прояви. Той е изворът на енергията, вратата на творението към проявление. 

Името му означава: Крал на Архангелите. Този, който седи до трона на Бог. На латински името му се изговаря Метатор- този, който насочва и преценява. На старогръцки Мета- отвъд и Тронос- престол = МЕТАТРОНОС- днес МЕТАТРОН. На иврит представя свещенното и неизговарящо се име YHWH-menor. На иврит YHWH представя върховното ,най-свещенно и неизговарящо се име – БОГ.

Така както Бог е представен под много имена в различните религии, Метатрон също е бил назоваван по различни начини. Йяхоел, Йофиел, Суря, Лад са само много от апелативите, под който се представя. Той е единствения Архангел допуснат до сърцето на небесната сфера и води книгата на живота ни и делата, който извършваме. Помага ежедневно в пътя ни, съветва ни с огромната си любов и при нужда и молба към него ни отваря пътищата давайки ни възможност да се убедим в силата и безкрайните му възможности. Ако бъде помолен може да бъде и наш духовен съветник в името за добруването на семейство, приятелство и човечеството, като цяло.

Архангел Метатрон осъществява връзката между човечеството и Божественото. Той се свързва директно с Бог, като следи и отговаря за Акашовите записи. Освен това е преживял земно съществуване като пророка Енох.

Символът на Архангел Метатрон е Икосоедър или така наречения куб на Метатрон олицетворяващ звездата над трона на Бог, и който е създаден от самата душа на Архангела за да ни предпазва от зли и демонични сили. Много силен амулет, който е автономен и има способността да се самопречиства и активира от силата на Метатрон. Също така той е и важен алхимичен елемент олицетворяващ непрестанното създаване и последователност.

Мелхиор

Мелхиор - e един от тези, който, пребивава в Галактическия Център. Той ръководи Земята по Пътя на Светлината, като предава енергията по специален канал за нашата планета. Способства за разкриването на нашите способности и тяхното използване. Той е задължен да ни помогне да разберем какво означава да бъдем Съ-творци. Мелхиор изпраща Светлина, която съдържа информация за всяка следваща стъпка за благото на Земята. Същността на тази Светлина е Любовта - Любовта на Изтока, която предопределя нашия живот на Земята. Любовта на всички тези, които ни поддържат в земния ни живот, и Любовта на нашето "Висше аз".

Мелхиор и Неговите Спътници в течение на много епохи са работили чрез нашия Слънчев Логос Хелиос, който на свой собствен ред е работил чрез нашия Планетарен Логос, Санат Кумара. Във връзка с ускоренето на духовното развитие на планетата Земя целия Галактически Сектор на Мелхиор е бил мобилизиран, за да помогне на Земята в нейната Еволюция. Мелхиор, това е космическо Същество, към което можете да се настроите за обшуване, и Той ще бъде щастлив да окаже помощ и поддръжка.

Този Космически Логос е много, много активен в настоящия момент. Енергиите на Петте Висши Космически Лъча навлизат през този портал на съзнанието, носейки чистотата и силата на Светлината. Съществото, седящо на върха на Сянката и Мрака в тази Галактика, определено преживява много труден момент, за да остане тук. Просто повече няма място за тежките и тъмни съзнания в тази част на Вселената. Мелхиор е съзнанието в центъра на Светлинните Решетки, които образуват тази Галактика, и чрез която планетите, слънцата и всички звездни обекти и населяващите ги същества функционират.

Мелхиор идва с конкретната мисия да ни подпомогне напълно да закотвим и използваме нашите Светлинни Тела на физическия план. Той извършва това сега, като поражда и излива специален духовен ток и електрическо зареждане с енергия в нашата колона от чакри и в 12-телесната ни система. Тази Божествена Милост и Разпределение е напълно закотвена в етерния/физическия ни носител по настоящем. Мелхиор в момента заема мястото си в непосредствена близост до Хелиос и Веста.

Санат Кумара - Богът на Планетата Земя

Повелителят на земния свят Санат Кумара, ръководи всяка една единица в структурите на Земята и насочва цялата планетарна еволюция. Той е отговорен не само за еволюцията на човечеството, но също така и за всички други същности на Земята от минералното, растителното и животинското царства. 

Цялата Земя живее в неговата великолепна аура. Физическото тяло на Санат Кумара се проявява изцяло под формата на Земята, като лицето му може да бъде видяно от строго определена височина, очертано от сушата на планетата ни. Основните сензитивни „органи" на Санат Кумара са разположени в Япония, Азия, Русия и Европа. 

От своя Трон в Шамбала той ръководи духовната Ложа на всички Възнесени Учителите, Адепти и Архати. Повелителят на планетата ни също така присъства на всичките Посвещения при всеки един човешки индивид, като на първите две положението му е под формата на безмълвен наблюдател. 

Едва при третото, четвъртото и пето Посвещение обаче, Санат Кумара заклева Посветения, като му се явява. Този факт е потвърждение за Неговото одобрение. По този начин Повелителят се занимава пряко с „Его-то" на менталното поле.

Упоменато е, че със Санат Кумара от Венера са дошли още сто и четири Кумари на Земята или общо сто и пет, като синтезиращата единица е самият Повелител на Света.

В проявлението на „дълбока сянка" до Санат Кумара се намират Тримата „неизвестни" Кумари, за които още никъде нищо не се споменава. Заедно с останалите трима Кумари или Буди на дейността и Повелителят на планетата ни, Те представляват седморката от основното ядро на ръководството за управление на Духовното развитие на човечеството. 

През всеки един от тях преминава жизнената сила на планетарен лъч, съдържащ пълния спектър на цветовата гама на Небесната Дъга. Санат Кумара е синтезиращият фактор и въплъщение на Седмия лъч, отразяващ Бялата Светлина, израз на „Символа на Живота и Любовта".

И ако всеки човек наистина почита Бога, то значи, че почита Санат Кумара. И ако пазим природата, грижейки се за всяка една земна твар, и ако се подчиняваме на всички нейни властващи закономерности, то значи пазим Земята на Бога ни, значи живеем правомерно.

Планетарният Логос - Санат Кумара (на санскр. означава "вечно млад") се почита в индуизма като един от четиримата или седмината синове на Брахма, които дошли на земята в дълбока древност и донесли със себе си мъдростта на йога. Те се изобразяват като юноши, които остават вечно чисти. За Санат Кумара казват, че той е един от най-старите прародители на човечеството, въплъщение на Космическия Огън, надарен както с мъдростта, така и със силата на Бога.

Сананда

Учителят Сананда е името на Исус Христос след неговото възнесение. През живота си като Исус той е осветлен от Майтрея и заедно двамата внасят Божествената Любов без условия на планетата. На кръста Исус получава четвъртата си инициация, а Майтрея своята шеста. 

Следващото прераждане на Сананда е като Аполоний Тиански. Той взема пета инициация в това си въплъщение. Парадоксално е, че ако хронологията е вярна, Аполоний се ражда през втората година от Христа, което значи че душата на Исус и Аполоний избира две едновременни въплъщения. Това не е трудно от перспективата на душата и безвремието й, но е странно и неразбираемо за нас, ако гледаме линейно на събитията. 

Сананда избира това си име след възнесението си като Аполоний и става майстор или кохан на Шести Лъч. Той отговаря за религиите, както и за работата с извънземните майстори на светлината тук на Земята.

Възнесеният учител Майтрея беше дълго време нашият планетарен Христос. Той осветляваше Исус/Сананда, докато последния заземяваше Втория Лъч на планетата и заедно закотвиха четвърта и шеста инициации за човечеството преди две хиляди години. Закотвянето на инициациите се е случило на кръста за Исус и Майтрея.

Настоящият ни Христос е Кут Хуми, а Майтрея скоро ще се върне при нас като Космическия Христос. Нивото на инициация на Майтрея сега е поне осмо. Винаги можете да го призвовавате, за да ви изпълни с енергиите на Христовото Съзнание и с цялата Божествена Любов и Светлина, която той така всеобхватно излъчва.

Иларион

Учителят Иларион стимулира и всички изследвания по отношение на психиката и именно благодарение на тази негова дейност е положено и началото на спиритуалистичното движение. Под негово наблюдение се намират всички, които са завладени от висшия психически ред, като им помага да доразвият силите си за служба на човечеството.

Иларион е кохан или господар на Пети Лъч - оранжев на цвят. Той държи научния и менталния фокус. В предишна инкарнация той е бил апостол Павел. Работи често с архангел Рафаел. Целта му е осветляване на всички научни работници, предаването на нови концепции и овладяването на материята. Той ни дарява със справедливост, точност и разумност.

Владетелят Иларион отношение към конкретните знания в науката. В тази насока Учителят Иларион не работи сам, негов помощник е Учителят Марко, за когото мнозина не са и чували. В тяхната дейност особено внимание се отделя на менталната мощ. Те работят в Пети Лъч - лъча на Истината, Изцелението и Изобилието. Работещите в този лъч притежават способността да разделят съзнанието си едновременно в много направления. Учителят Иларион не взема много ученици, защото е извьнредно напрегнат в работата си около Плана за Новата Ера. 

Джуал Кхул

Учителят Джуал Кхул, или както често е наричан, Учителят Д.К., е Адепт от Втория Лъч на Любовта и Мъдростта. Той е последният от Адептите, приели посвещение - петото му посвещение е било през 1875 г. По тази причина Джуал Кхул обитава същото тяло, както при самото си посвещение, докато повечето от другите Учители са приели петото, когато са обитавали предишни носители. 

Тялото му не е младо и го наричат още Тибетеца. Той е много предан на Учителя Кут Хуми и живее в малка къща до неговата, намираща се наблизо. Поради готовността му да служи и да върши всичко, което е необходимо да бъде направено, Джуал Кхул е наречен „Вестителят на Учителите". Много е ерудиран и знае повече относно лъчите и планетарните Йерархии в слънчевата система от всеки друг Учител. 

Работи с онези, които изцеляват, незнаен и невиждан съдейства в големите лаборатории на света на всички онези, които категорично се стремят да излекуват и да успокоят света, а също и на големите световни човеколюбиви организации като Червения кръст. Той се занимава с някои ученици на различни Учители, които могат да извлекат полза от неговите инструкции, и през последните десет години е отменил Учителя Мория, и Кут Хуми в голяма част от работата им по обучението, като е поел за известно време някои от техните ученици и последователи. 

Джуал Кхул работи много и с определени групи от Девите на етерите, а по-точно с лекуващите Деви, които по този начин му съдействат в работата по лечение на някои от физическите страдания на човечеството. Той е диктувал голяма част от изключително важната книга „Тайната доктрина", показал е на Елена Блаватска много от картините и й е дал голяма част от информацията, която може да се намери в нейната книга. 

Джуал Кхул замисля да възстанови чрез своите ученици някои от старите окултни начини за лечение и да покаже:

а. Мястото на етерното тяло.
б. Въздействието на праничната сила.
в. Активизирането на етерното зрение. 

Джуал Кхул работи много с онези, които лекуват напълно алтруистично. Той се занимава с онези, които действат в лабораториите на света. Много от лекуващите Ангели, за които става дума в Библията, му сътрудничат.

Моята мисия и дейност по отношение на групата е да подпомагам, когато е необходимо, онези, които се стремят да станат годни за активна работа като последователи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар