ВИДЕО

Селена за Академия за вътрешно себеусъвършенстване  "Създай себе си"


Селена и Стамен Стаменов дискутират в предаването на БНП ТВ "Дискусионно Студио Феномени" за Академия за вътрешно себеусъвършенстване  "Създай себе си"
 и системата на обучение в нея. Обучението е свързано с реактивиране на ДНК кодовете, настройките на ДНК слоевете, Антахкарана, Мер-Ка-Вик и Личната Кристална Сфера...
Селена пред Дискусионно студио Феномени

Една дискусия на Стамен Стаменов със Селена в БНП тв за контактьорството с висши духовни същества от други измерения. Как се прави ченълинг? Какви опасности крие. Контактите на Селена с Висшата Духовна Йерархия и извънземни представители...


Забележка: Междувременно името на Академията беше променено от ПДА "Божествено Възнесение" в АВС "Създай себе си"