вторник, 20 ноември 2012 г.

СМЯНАТА НА СВЕТОВЕТЕ Е СМЯНА НА ДНК КОДОВЕТЕ

Сензационни изследвания на миналото, настоящето и бъдещето на човечеството


    Ние с вас живеем в най-интересната, сложна и потресаваща епоха. Старият свят си отива, разрушава се, умира и в същия момент се създава новия свят. Свят на Светлина, Любов, Радост. Този процес: умиране на старото и раждане на новото се нарича Велик Преход.

    Всяка душа преживява множество прераждания и във всяко едно тя придобива нов опит, усъвършенства се, преодолява трудности, решава определени проблеми. Колкото и висок да е бил статуса на Душата във висшите светове, тя се стреми да попадне в този триизмерен свят на грубите енергии, за да придобие още по-голямо израстване и да се издигне на по-висока степен в Светлината. Триизмерният свят, в който ние с вас живеем - това е единственото място за бързо израстване на Душата. Именно заради това да се въплътиш в него, във висшите нива има опашка и дори конкуренция. И това, че сте тук, вече е голям късмет - получили сте право да се родите в тяло и да преминете по пътя на изпитанията, за да израснете още повече, да направите поредния скок в духовното съвършенство.

    Представете си, например, че Душата ви се усъвършенства в умението да задържа или отбива удари - Душата ви е "боксьор" /Воин на Светлината/. Вие вече сте велик боксьор, шампион на определено ниво. Но вие не се придвижвате нататък, не се издигате нагоре, седите си във вашия кабинет с висящите по стените награди от някогашни победи.

Естествено, че рано или късно ще ви омръзне да седите само на едно ниво и ще ви се прииска да вървите напред, да се изкачите по-нагоре. Какво ви е нужно тогава? - Нужно ви е да излезете отново на ринга и да се борите отново с противника. При това противникът трябва да бъде достоен, силен и колкото по-силен е той, толкова по-високо майсторство придобивате. Така е в спорта - колкото по-силен е противника, колкото по-сложно постигаш победите си, толкова по-висока степен на съвършенство придобиваш в това единоборство.

    Нашият триизмерен свят - това е като ринга в бокса. Именно тук, на тази "грешна" земя се намира арената на борбите, битките на Тъмните и Светлите сили.

    В зависимост от съотношението на силите на светлината и силите на тъмнината съществуват четири цикъла, епохи (Юги), които се сменят един с друг: Сатя-юга, когато Светлината присъства в 100% от жителите; Трета-юга, когато светлината присъства в 75% от жителите и съответно 25% се явяват проводници на мрака. Една втора, Двапара Юга  - силите на Светлината и Мрака имат равни сили петдесет на петдесет. В Кали-юга силите на мрака вземат превес с най-голяма сила: 3/4 от жителите са проводници на Мрака и само една четвърт съхранява светлината в душата си.

"При Кали-юга преобладава в 3/4  беззаконието".
(Махабхарата, глава 187)

    "Знай, о, Пандава, с всяка Юга се намалява продължителността на човешкия живот, отслабва мъжеството му, ума, силата и духовната мощ.".
(Махабхарата, глава 188)


    В Кали-Юга хората живеят максимум 100 години и се характеризира с най-ужасните и отвратителни качества. Настъпва обща икономическа и духовна деградация. От някогашните благочестие и духовна култура останават само една четвърт, но и тя е в края си. Кали-юга напълно се разрушава". (Шримад Бхагвадам)...