ПРОГРАМА

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА "СЪЗДАЙ СЕБЕ СИ"

Това е план-обучението на Учебната Програма в АКАДЕМИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО СЕБЕУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ "Създай себе си"


"СФОРМИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ЛИЧНАТА КРИСТАЛНА СФЕРА" - Пътят по Вертикала към ДНК Кристалните Кодове


ПЪРВИ СТАДИЙ НА ОБУЧЕНИЕ - Смяна на ДНК Кодовете


I Етап - Работа с Нулевия Код

Стъпка първа е в 5 стъпала
1. Кодът на Зачеването
2. Кодът на вътреутробното развитие
3. Кодът на Раждането
4. Кодът на Майката
5. Кодът на Бащата


Стъпка Втора е в 4-ри стъпала
6. Кодът на Сексуалните Партньори
7. кодът на Децата
8. Кодът на Роднините
9. Кодът на Приятелите и Близките


Стъпка Трета е в 5 стъпала
10. Кодът на Парите
11. Кодът на Егото
12. Кодът на Чуждото Щастие 
13. Кодът на Личното Щастие
14. Многомерния код на Егрегора от 3-то Измерение

*   *   *
Новите Матрични ДНК Кодове
15. Кодът на страха от Живота
16. Кодът на страха от смъртта


ВТОРИ СТАДИЙ НА ОБУЧЕНИЕ - "Личната Кристална Сфера"

I Етап: Хармонизиране и прекодиране на 3-те Октави
а) Анти-Октава и анти-чакричната й система
б) Първа Основна Октава и чакричната й система
в) Втора Октава и чакричната й система


II Етап: Уплътняване и активиране в 14-те пластта на Светлинното Тяло - Работа
с Ауричните Енергийни пластове в Двойния Ауричен Калъп
а) Основният Ауричен Калъп синхронен на 3Д
б) Вторичният Ауричен Калъп синхронен на 4Д


III Етап: Възходящо изграждане на Антахкарана
а) Работа с Индивида
б) Осъзнаване на Личността
в) Връзката с Душата
г) Връзката с Личната Монадична Структура/Висшия Аз


IV Етап: Сформиране и активиране на Мер-Ка-Вик
а) Мер-Ка-Ба
б) Мер-Ки-Ва
в) Мер-Ка-Ва
г) Мер-Ка-На

V Етап: Компактното сформиране и активиране на Личната Кристална СфераIII СТАДИЙ НА ОБУЧЕНИЕ 
Същинско запознаване с Истинското ВЕДИЧЕСКО УЧЕНИЕ и всичко свързано с него. Програмата остава в пълна тайна. Тя ще е достъпна само и единствено за вътрешно Посветените."