петък, 1 февруари 2013 г.

По пътя към истинското преобразяване


По пътя към истинското преобразяване

Най-сериозният проблем, с който се сблъсква ученикът по пътя към Второто Посвещение е така нареченият етап на “генерално почистване”, т.е. процесът на цялостното изчистване от всички стари, обременителни и отдавна станали ненужни нечистотии. Това е доста дълъг и труден процес, който понякога отнема много животи. В отделни случаи наистина се удава да се мине с няколко инкарнации, но това е по силите само на енергичните, пламенни души, т.е. на тези ученици, които вървят към върха,  към своето усъвършенстване, по прави,  отвесни, стръмни пътеки.Ако ученикът успешно е преминал началния, най-грубия и суров астрален етап на изчистването, ако  се е избавил от астралните призраци и освобождавайки мощни енергии, ги е задействал за работа над собственото си духовно развитие, значи е готов за Второто Посвещение. Още щом го премине и пред него се разтвори широко вратата към менталния свят, това ще го изпълни с чувството на необяснимо блаженство, което първоначално ще му служи за защита от съблазните, които са в облаците на илюзиите, затова този период от живота на ученика може да се разглежда като един от най-щастливите от тези, които го очакват по-нататък. Всичките му ментални функции са прекрасно съгласувани и действат както никога преди – безупречно и синхронно. Много от неразбираемите преди връзки и взаимоотношения започват да придобиват логика и смисъл, а рамките на духовния му кръгозор значително се разширяват.

Но този щастлив период не е дълъг и отново бива сменен с период на изпитания. Ученикът е овладян от префинени материални илюзии и това в началото го обърква, а по-късно постоянно пришпорва неговата бдителност, тъй като сега, когато неговият взор е ясен и незамъглен, той е преизпълнен с желанието колкото може по-скоро да изкорени от живота си всички илюзии. Жадува за освобождаване от тиранията на престарелия диктатор – своята личност, жадува да достигне върха на своята планина, тъй като чувства, че Третото Посвещение е вече много близко.

Често следващата фаза за всеки напреднал ученик е много мъчителна, тъй като целият предишен (астрален) процес на изпитания се повтаря отново, но този път на ментално ниво. Обърканият ученик преминава от един астрален кошмар към друг. И макар че всичките му минали чувства оживяват отново и го изпълват до краен предел,  неговото ментално тяло функционира точно и съгласувано, тъй като всички тези мръсотии, които той мъкне със себе си от детството или от минали животи, трябва сега да бъдат  анализирани, преправени и осмислени по новому, но този път от позицията на менталното виждане.

Този мъчителен период може да бъде много дълъг. Физически и ментално на ученика се налага да преживее и почувства отново всички преживени някога от него неприятни епизоди, много детайли от които сега ще изпъкват пред него с безпощадна яснота. На този етап ученикът изглежда малко объркан, зашеметен и неразбиращ, тъй като върху него се изсипват прекалено много силни физически чувства и преживявания. 

Смисълът на всичко това му е ясен, а именно да преработи ментално всички тези емоционални събития и ситуации, но е доста учуден от обстоятелството, че на повърхността, дълбоко от подсъзнанието му излизат прекалено много такива чувства, от които той е смятал, че се е избавил отдавна. Но повече от всичко го безпокои наличието на някои доста болезнени физически симптоми, които на моменти предизвикват в него смъртен ужас, тъй като тяхната поява всеки път е съпътствана с мъчителна болка. В този момент на ученика често му минава мисълта, че той по всяка вероятност е на границата на безумието и тогава самата мисъл за смъртта му се струва толкова успокоителна и привлекателна – като едно чудесно избавление от този кошмар.

Но след известно време, минавал през цикъла на поредните изпитания  и поохладнял, той изведнъж разбира колко нужен е бил за него този процес, който предхожда Третото Посвещение. Тъй като става реч за съвкупно хармонизиране на всички тела на личността, значи всички минали, дълбоки и болезнени кармични преживявания трябва отново да бъдат прочувствани и преживеяни, но този път с участието на цялата личност, а това означава, че и физическото тяло също трябва физически да почувства онези рани или удари (т.е. болезнени или неприятни усещания), които са били причинени или свързани с даден епизод, било то физическа болка, изгарящ пламък, вледеняващ студ, паралич или всеки друг епизод от миналото, върнат към живот от неговата памет.

Чувствата му също са въвлечени в дадения процес и тяхната задача е съвсем точно да се възпроизведат емоционалните впечатления от този период, поради това такива емоции като гняв, ненавист, отчаяние или безизходица поглъщат ученика, като актуализират по този начин всички негови астрални процеси. Само така менталното му тяло, едновременно задействано в събитията от миналото и в днешната проблемна ситуация, е в състояние да познае кармичната връзка на всички тези явления и да разбере какъв именно урок трябва да извлече от мъчителните преживявания на миналото.

Този период действително е необикновено напрегнат и мъчителен в живота на ученика, тъй като настъпва неочаквано и го заварва съвсем неподготвен. Ако ученикът беше по-подготвен за това, то и самият период нямаше да бъде толкова ужасен. Оттук идва и необходимостта този етап да бъде описан колкото може по-точно, особено сега, когато на много от учениците им предстои да преминат през тази мъчителна процедура и ще им е толкова нужно да разберат, че за тях в това няма нищо ужасно, а напротив – това е един напълно нормален и естествен процес на развитие.За дадената фаза е много характерно, че ученикът, който в други ситуации обикновено съхранява фината вътрешна връзка с душата или с Учителя, бива толкова съкрушен от преживяното, че всичките му предишни, някога отхвърлени чувства и желания излизат на повърхността и блокират информационния му канал, в резултат на което той често загубва връзката и с душата си, и с вътрешния си наставник. Все повече и повече го завладява мисълта, че всичките тези мъчителни физически симптоми са предизвикани или от смъртоносна болест или от раков тумор в главния мозък, или от други не по-малко сериозни причини.

Повече от всичко той е шокиран от това, че сякаш победените отдавна чувства отново се активизират в него с неочаквана енергия, оставяйки го в недоумение: а не е ли това една непрекъсната илюзия?  Не са ли мираж всичките тези спомени за уж преминатото някога Второ Посвещение? И макар в душата си да разбира, че това е само поредният голям цикъл изпитания на ново ниво и в нов мащаб, но му е много трудно да проумее смисъла на всички тези съпътстващи процеса физически и астрални реакции и особено това – защо те предизвикват в него толкова яростна и бурна реакция.

Целият живот, всички стари травми и болки биват преживени отново, но с по-голяма сила и размах и тъй като на този етап всички негови ментални функции работят с пълна сила, точно и съгласувано,  под тяхно  влияние той стига до почти логичния извод, че или се намира на границата на безумието, или е застрашен от опасна смъртоносна болест, при условие разбира се, че това не е просто един голям блъф, с който през цялото това време си е пълнил главата, и в такъв случай всичко, в което така е вярвал и което толкова болезнено е приемал и преживявал, не е нищо повече от една лъжа, която му се разкрива едва сега и по толкова предателски начин.

Но когато ученикът малко се успокои и за миг възстанови прекъснатата вътрешна връзка с душата, веднага се убеждава, че това не е мираж, не е самозалъгване, а много важна и необходима фаза на хармонизиране на личността и на кармична равносметка. Но щом се появят пак тези реакции, при него отново се връщат всичките предишни подозрения и той прогонва настойчивите увещания на душата, приемайки ги за поредна лъжа в тази нечестна игра. Ето защо искам още веднъж да подчертая особената важност на дадения период в живота на ученика, който е само част от грандиозния цикъл изпитания, наречен от нас “изкушения в пустинята”.

Думата “пустиня” тук не е случайна, тъй като ученикът много често ще се чувства самотен, от всички излъган и забравен, в това число и от своите близки. Но той трябва да мине през това “отшелничество”, тъй като хармонизирането на личността изисква отчужденост и безстрастност към реакциите на заобикалящия свят. Никое от телата му не трябва да реагира на външните въздействия, а още повече да бъде въвличано в тях, тъй като всичко трябва да бъде възстановено, почувствано, преживяно и преосмислено отвътре и трябва да се помни, че това е крайно важно звено в целия процес на кармично освобождаване на ученика. Неговата личност трябва да мине през тази фаза на генерално чистене, за да стане полезен, точен, изчистен и добре работещ инструмент, който е така необходим на Посветения от Трета степен в духовното му призвание – служенето на света.

Всички ученици трябва да имат пълна бойна готовност да посрещнат този труден период, тъй като им предстои да изпитат самотата, неразбирането и дори враждебността от страна на околните, които ще ги наричат безнадеждно побъркани, болни, бездуховни или сантиментални хипохондрици, които нямат никаква реална представа за заобикалящия ги свят и където на самите ученици ще им е много трудно, тежко, а понякога и невъзможно да обяснят на другите край тях през какви ужасни вътрешни процеси им се налага да минават.
Всичко  обаче си има край. 

Колкото по-бързо ученикът осъзнае, че целият този процес служи като важен етап в подготовката за финалния стадий на хармонизиране на личността, толкова по-бързо той ще придобие ментално разбиране и толкова по-скоро ще започне да работи над това – да подчини другите тела на менталния контрол, да не говорим пък за това, че ще му бъде по-лесно да държи отворен канала на своята душа, през който в продължение на този толкова труден период за него  ще може да получава преки указания, помощ и наставления как да се държи в една или друга ситуация.

Когато този етап бъде преминат, когато менталното тяло бъде изцяло почистено, а личността няма да се съблазнява от нищо друго, освен от безкористната духовна работа за благото на ближния и от любов към него - едва тогава ученикът ще бъде окончателно готов за Великото Посвещение и  ще стане истинското му преобразяване."Огледалото на ученика"
Тибетеца чрез Биргит Ломборг

Няма коментари:

Публикуване на коментар