понеделник, 2 ноември 2015 г.

Видове разумни същества в Света на Хората

Когато в Света на хората се роди дете, го наричат Чадо (Жител). Опознавайки живота, Чедото става Людина ( индивид, неосъзнат човек). Процесът на Познанието и съзидаването за благото на Рода въздига Людината до ранга на Човек, а Човека въздига до Аси – Богове живеещи на Земята, т.е. поставя ги на равнището на процеса на Познание на Боговете.

Ако съзнанието на Чадото и Людината е насочено към Познанието и удовлетворението на собствения вътрешен Свят и Чувства, те се превръщат в Не-хора, после в Не-жити (човекоподобни духове – таласъм, русалки, кикимори и т.н.) и в Бесове.Жител (инстинктивното) - при него действа управляващата сила на трите низши равнища. Тройнствен човек, живеещ в грижите за материалното.

Людина – седморно човешко същество, при което действат седем управляващи сили. Разбира същността на живота и смъртта, затова подобни хора са наричани дважди живеещи.

Човек – същество трансцендентално, управлява се от Осмо и Девето равнище. Духовен и безсмъртен.

Не-хора – живи същества, имащи Облика на човек, а съзнание на див звяр. Характерна негова черта е възможността да променя своя Духовен Образ–Мисъл. На работа е един, а у дома друг. В психологията тези методики се наричат маска и игра.

Не-жит – живо същество, способно да променя външния си Облик и Духовен Образ–Мисъл. В приказките мишката се превръща в лъв. В нашия живот – боядисани коси, грим и модни дрехи, които създават впечатлението за благороден човек.

Бесове – това са Чуждоземците и техните потомци, чието съзнание много трудно се поддава на Духовно Възраждане. Управляващата Сила са инстинктите, ненавистта, за щастие се смятат Чувствата, основани на удовлетворението на Инстинктите. Отричат всичко, което не съответства на представата им за живота. В социалния си живот се проявяват като политици, едри предприемачи, маниаци, крадци, убийци или покровители на гореизброените и т.н. Бесовете не идват при нас от други светове, а живеят сред нас и имат човешки облик. Днес те са много, затова и за праведния човек е трудно да съжителства с тях. Стремят се към властта и са във властта. Първият признак на бесовството е страха да чуеш истината за себе си.

Всеки ден човек може да чуе Бесове по радиото или да ги види на телевизионния екран: хумористи, хомосексуалисти, артисти и т.н. Затова първият им трик е да докажат, че не съществуват, че са Никои и нищо, а са много полезни за обществото. Че тяхното Зло е Добро! Например не могат да родят, и са неспособни да продължат Рода и Живота, но пък много пеят и учат другите как трябва да се Живее. Бесовете се стремят да се откроят пред останалите с необичайни постъпки и деяния. В наши дни това се нарича естрийм, адреналин. Те живеят обществено, това е техният начин на живот. Хората, Родовете от Великата Раса живеят според Света, т.е. според Начина на Живот на Предците. При нас е Свят на Хората, а не Свят на Обществото.

Бесовете приучават хората от Родовете на Великата Раса към Алчност (чрез частната собственост), тъй като Алчността погубва Познанието, а когато Познанието е убито, гине Срама, когато Срамът е мъртъв, се потиска Истината, с гибелта на Истината умира и Съвестта, а когато Съвестта е мъртва, погива Духовната същност в човека, а когато Духовната същност в човека загине, Бесовете свободно завладяват цялото му богатство. Те приемат богатството за своя най-сигурна опора и градят света си на богатството. У тях няма състрадание нито към хората, нито към себеподобните създания, тъй като всеки от тях мисли единствено за живот в безделие, докато използва чуждия труд и човешката доверчивост.Мнозинството от тънещите в невежество хора са управлявани от Силата на Инстинктите, и Щастие за тях са Чувствата. Външно – човек, а отвътре не-човек, не-жит. Той е пасивен, живее на равнището на инстинктите, за това е и определян като инстинктивен тип. Върши работата си или изпълнява чуждата воля, но никога не действа по собствена инициатива. Това е човек-машина, тънещ в постоянна апатия. Чувствата са единственият път за връзка с психиката (съзнанието) му. Той може да реагира на чувства като се ограничава до проявяване на съответстващите им потребности. Във всички свои действия се ръководи единствено от животински нужди. Идеалът му е възжелаване на чуждото, гняв, самолюбуване (мода), лихварство, похот (секс), празно безделие. 

Нашите предци са ги наричали летарии – т.е. роби от най-низш вид, а потомците им са пролетариите. Пролетарий на латински означава добре работещ, покорен роб, който умее да се размножава. За него опиянението е най-висшата форма на наслаждение. В това състояние у него започва да се проявява най-близката му Управляваща сила – Чувствата. В това състояние той е способен да обича на животинско равнище, доколкото разумът му е зависим от инстинкта. Това е инстинктивен човек, но не е човек в прекия смисъл на думата. Такива хора се наричат Бесове или Зверове.

Бесовете в настоящия си живот имат в главите си единствено мрачни, пъклени, безумни и хаотични Образи, т.е. Образни реалности от Пъкления Свят (Ада), в които се проявява зло и жестокост, паразитизъм и празно безделие, лъжа и измама, страх и безверие, гнет и унищожение на Светлината. И което е най-главно – те създават образи на видовете свое битие и формират тези Реалности у нормалните хора посредством филми на ужасите, екшъни, посредством разврата, рекламите, книгите, театрите, изказванията, горещите новини, сензациите, спорта, туризма и т.н. Формираните Мисъл-Образи – чути, разказани, показани, въздействат на Душата на човека много пъти по-силно, отколкото наяве преживените ситуации. 

Това разрушава спокойната Образна реалност в Чистата Душа на детето и унищожава Душата на Човека със създаването на такъв Образен Свят от Мрака. След смъртта на Тялото, Душата с такава образна реалност попада в промеждутъчните Светове на Мрака в съответствие със създадената образна реалност в Душата. За хората от Родовете на Великата Раса това е много мъчително.Част от 18 беседа на АВС "Създай себе си"
от раздела "Славянско Ведичество"
Превод от руски: © Н.Т.Н.Селена (Вещата Ярослава)