вторник, 26 февруари 2013 г.

Активирай своята ДНК и промени живота си


Активирай своята ДНК и промени живота си

I. Въведение

Според древните принципи на херметизма динамиката на клетките е същатата както на галактиките.квантовата физика изследва огромното пространство м/у електроните и ядрото в атома, но досега все още остава забулена в тайна основата на живота- великолепната структура на ДНК в нашите клетки. Как тя структурира специфичните кодове в тялото ни, кои са причините за стареенето и болестите? Дали някога ще открием всичко това? Отговорът е - да!Вече е известно,че всички биологични и физиологични процеси се управляват от невидимия механизъм наречен ДНК.всеки миг трилиони бита информация се обработват електрически, химически и психически. Време е да разпознаем този велик дар и да се възползваме от него. От момента на зачатието ни вътрешния ДНК компютър започва буквално да записва всяко събитие извън неговата оригинална първична структура. всичко това се регистрира и записва от ДНК/дезоксирибонклеинова киселина/,която се намира в ядрото на всяка клетка. Ние се раждаме почти съвършени, а после сетивата ни започват да "попиват" обстановката.

Знае се , че човешката раса има до 99.9% еднакви ДНК кодове и различията м/у отделните индивиди е само 0.1% . По-голямата част от нашето съществуване изобщо не зависи от гените, а от уникалният ни жизнен опит.

Според проекта за изследване на човешкия геном всеки ден все повече се доближаваме до ключа на живота. А кой е поставил този ключ? Кой е разумът който управлява ДНК, за да може тя да ръководи най-сложните и съвършени задачи, които света някога е виждал?

Нашата вътрешна ДНК “библиотека” реагира на околната среда чрез белтъчните клетъчни рецептори изградени от аминокиселини. Това са антените на клетката, с които тя получава информация отвън. Тези рецептпори изпълняват също и безброй задачи от комуникация между клетките до транспортиране на молекули. Но щом всяко преживяване се записва в нашата ДНК, как можем да изтрием от нея опита, който не служи за наше добро?

Вече е доказано, че принципът “съзнанието над материята” влиза в действие, когато ДНК получи указания да направи нещо.Дийпак Чопра твърди, че “осъзнаването” се влияе от определени хормони, свързани с процесите в ДНК. Отговорността да се промени съзнанието зависи от избора и волята на всеки човек.

Ключът към целия живот се крие в способноста да използваме намерението си за да повлияем върху промените вътре в себе си.

Когато осъзнато възнамерим да оздравеем, то лекуването става спонтанно, защото самолечението е естествено качество присъщо на живота. Клетката е структура, в която въглерода, водорода и азота могат да се регенерират самостоятелно и нашите тела се обновяват непрекъснато. Ние ставаме съвсем нови за по-малко от 2 год. и половина.

Осъзнатото намерение се свързва с фините енергии на вселената и поражда творчески процес, било то сред звездите или на атомно ниво.

Ние притежаваме този дар да променяме реалността и оттам – нашата ДНК. Затова да активираме себе си като признаем своята божествена същност. Сега е моментът да променим своята ДНК, а с нея и живота си.

Техниките за активиране на ДНК, представени в книгата на д-р Робърт Джерард “Променете своята ДНК, променете живота си” са много прости. Най-важното лечебно средство е въображението. Трябва да си представим превръщането на болката в любов, което ще доведе до единение на тялото, ума и духа. Това е едно пътуване към доброто здраве чрез емоционално освобождаване.


II. Строеж на клетката, хромозоми, ДНК

ДНК - това е божественият код в нас. Общият генетичен код, който дава инструкции за създаването на всички възможни варианти на даден жив организъм се нарича геном. Той е съвкупност от всички гени и се съдържа в ядрото на всяка клетка. В него е цялата информация за организма от цвета на очите до пръстовите отпечатъци. В ядрото на клетката ДНК образува линейни нишки, наречени хромозоми. Всяка човешка клетка съдържа 46 такива хромозомни нишки, под форма на 23 двойки, които наподобяват буквата "х".

Ако си представим хромозомите като пътнически влак, то вагоните в него са оформени от нишките на ДНК, а гените са пътниците. Със своята структура на двойно извита спирала ДНК молекулата наподобява усукана като кабел, който допълнително се увива на кълбо.

Двете спираловидни нишки на ДНК се състоят от повтарящи се захарни и фосфатни молекули свързани с напречно разположени нуклеотиди/от нуклео-ядро/. Това са 4-те аминокселини: аденин, тимин, цитозин и гуанин. Те играждат стъпалата на стълбата, като са заложени много прецизно на точното им място в съответствие с божествения код и така образуват кода на ДНК. Това са строителните тухлички, подредени по правилото:винаги аденин се свързва с тимин, а цитозин с гуанин (фиг.2). От тези”букви” се образува текста” на цялата генетична информация, записана в ДНК. Тя се определя от последователността или секвенцията на 4-те нуклеотидни бази. Този запис съдържа “сценария”, по който ДНК контролира функциите, поведението и структурата на клетките.

ДНК играе роля на физиологичен регулатор и хронометър, който наблюдава биологичния часовник на всяка клетка и продължителността на живота й. за да удължим живота на клетката и тялото трябва да се научим как да пренавием часовника регулиран от ДНК, а това става чрез силата на намерението.

Наборът от 3 нуклеотида се нарича триплет или кодон. Успехът при работа с ДНК зависи от способността ни да изпращаме намерението си към комбинациите от тези нуклеотидни бази . Еволюцията се моделира в клетъчната мембрана с помощта на съзнанието. Доказано е, че всички клетки имат рецептори памет и съзнание, а намерението, въображението, емоциите и звукът ги стимулират. Ако сме жадни и помислим за вода, хиляди клетъчни функции започват да синтезират ментално и да метаболират физически, за да подготвят тялото ни да приеме вода. Същото става , когато си представим изтискан лимон или когато имаме каквото и да е друго намерение, което дава командата и тялото я изпълнява.

Всеки триплет подава специфична биохимична инструкция на клетката. Генът, това е цялата кодонна ДНК секвенция, която кодира един белтък. Всеки белтък е изграден от аминокисилини, а неговото синтезиране се определя от последователността на базисните триплети в конкретния ген. Базата данни на човешката ДНК съдържа около три милиарда базисни двойки, които изграждат белтъчните молекули. Командите на кодона (триплета) са три:

1.Започни нова белтъчна верига
2.Прибави нова аминокесилина
3.Завърши веригата точно сега
III. Удвояване/репликация на ДНК

Това става като се създаде точно копие на двете вериги на ДНК . Първо тя се разделя през средата като цип. Всяка половина от отворената двойна спирала привлича “четейки” от другата половина съответните нуклеотидни бази, като верига 1 изгражда ново копие на верига 2, а верига 2 изгражда ново копие на верига 1. след завършване на процеса първичната ДНК се затваря и се отдръпва, докато бъде призована отново.

Новополучената единична, нечифтосана верига наречена матрична или информационна mrnk започва да синтезира новия белтък като привлича необходимите киселини. Когато е готов, той се откъсва от mrnk. Този процес се извършва милиони пъти в секундата.


IV. Теломери и теломераза

Теломеразата е ензим с уникални подмладяващи свойства. Тя се произвежда в клетките и отговаря за стабилността и устоичивостта на теломерите. Това са структурни белтъци в крайните сегменти на нишките на ДНК и наподобяват капачета в края на хромозомите. При деленето на клетките те могат да изчезнат или да се повредят, което води до патология. Теломеразата възтановява здравината на теломерите и увеличава вероятността за правилно клетъчно делене. За съжаление раковите клетки също произвеждат теломераза, което води до безкрайно делене на клетките.

Ако теломеразата възтанови теломерите до пълната им дължина, това ще пренастрои биологичния часовник и в резултат човешкия живот ще се удължи.


V. Звук, намерение, мисъл

ДНК общува чрез звуци. Тя използва звука за да предаде своето намерение на клетките и на лечителя. Чрез звука можем да осъществим контакт с почти всичко - от микробите до галактиките.

А какво предстявлява намерението? 

В книгата си “Мястото на душата” Гари Зукав казва: ”Намерението е начинът, по който използваме волята си. То изисква от космическите енергии на светлината да предприемат известно действие, т.е. “каквото посееш, това ще пожънеш”. Намерението е идея, която имаме в главата си. То е движеща сила на ума да сътворява или да променя”.

Д-р Робьрн Джан и сътрудници след милиони изследвания и експерименти вьрху намерението публикуват резултатите си. Според тях “висшите сфери на съзнанието на човека оказват влияние върху материалния свят.всяка мисъл има сила, всяко намерение има значение. Човекът има голям потенциал да създава намерение, което преодолява пространството и времето. Техните изследвания основани върху квантовата физика установяват, че съзнанието, подобно на светлината, има двойнствената структура на частица и вълна. То може да заобикаля или да прониква през най-различни препятствия, както и да резонира с други съзнания и аспекти от околната среда, например да влияе върху компютри и всякакъв вид машини, при което наблюдателят въздейства върху наблюдавания обект и го променя.

А какво е мисълта? 

Пак според Гари Зукав “мисълта е енергия или светлина, формирана от съзнанието. Никоя форма не същесвува без съзнание. Има светлина и съзнанието я извайва в различни форми. Това стои в основата на всеки творчески процес.

Наи-добрата предпоставка за ДНК активирането е нашата способност да упьлномощим себе си, като съзнателно използваме намерението родено в сърцето. То поражда емоция, чийто импулс и сила превръщат възнамерението в действие. Това става по схемата: съзнание – намерение – въображение- емоция- звук – действие-запис. Този процес се записва върху клетъчната мембрана с помощта на електромагнитното поле на клетката. Той отразява еволюцията на съзнанието, иницирана от самото него. Това е следствие от единението между духа, душата и ДНК - новата троица на живота. Когато божественият разум и активираният разум на ДНК разговарят помежду си, се поражда могуща сила, която възражда тялото, променя съзнанието и ставаме едно с Бога.


VI. Още за ДНК

Едва в средата на 20 век беше открита двойната спирална структура на ДНК, а вече учените, които работят по проекта “човешки геном”обещават,че в близките години той ше бъде “дешифриран”. Знае се, че човешкият геном е останал непроменен от пораждането на живота на земята до днес. Защо обаче той вече се променя? Защо дете родено със СПИН, един месец по-късно вече е здраво? Защо децата”индиго” се раждат с различна ДНК? Сега има стотици хиляди деца с паранормални способности по цялата планета. Това не идва ли да ни покаже, че живеем в края на времената, в прехода към следващата ера, в която човекът се завръща към своята Божествена същност?

Вече се знае, че ДНК е многоспирална, а не двуспирална, както се мислеше доскоро. По някаква причина десет от неините нишки са останали в латентно, виртуално състояние, от което се събуждат при активирането. Доскоро са смятани за излишни, но се оказва, че те са нашата космическа връзка или универсалната жизнена сила, заложена вьв всяка клетка. Те съединяват духа с човешкия генетичен код. Всяка нишка притежава абсолютна и безпределна способност да издигне човешкия живот до нивото на “светлинно тяло” и може да изпълнява своите космически функции отвъд пределите на човешките ограничения. Чрез този своебразен “клетъчен език” съзнанието на клетките се свързва с разума на целия организъм и дори отвъд него.

Структурите и процесите в ДНК могат да бъдат променени или увредени по различни причини. ДНК активирането може да отстрани нарушенията и да превърне сегашната двуспирална ДНК в многоспирална. Тези активирани нишки действат на творческо подсъзнателно ниво и зависят от свободния избор на личността. Те моментално изпълняват неината воля и изпипват всичко до съвършенство като действат без никакви ограничения.

По проекта на д-р Робърт Джерард "Лечение с ДНК" 
Източник: zahariada.blog.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар