сряда, 14 януари 2015 г.

Гибелта на Земята Дея

Преди повече от 150 хиляди години, водещата се в Чертога на Свати Велика Аса (война), засегнала и Земите от системата Ярило-Слънце. Тя се разразила между Небесните Родове, усвоили тези земи и силите на Пъкления Свят, стремящи се да ги завземат. За завладяването на Земята Дея се разразила грандиозна битка. Тогава Дея имала две луни Лотиция и Фата. Фата била по-големия спътник на Земята Дея и на повърхността й били разположени силите, предназначени да отразят външно нападение не само към Земята Дея, но също и към Земята Орея и към Мидгард-Земята.

Но Силите на Световете на Мрака и Пъкъла успели да завладеят Луната Лютиция като плацдарм за нанасяне на удар по Земята Дея. Жителите на Дея се обърнали за помощ към Висшите Богове, които откликнали на зова им. Висшите Богове преместили Земята Дея през Другоземието в друга Слънчева система, а Луната Фата към Мидгард-Земята. След това по Лютиция бил нанесен най-мощен удар, вследствие на който тя била разрушена. От множеството фрагменти от Луната Лютиция с течение на времето се образувал астероиден пояс. Взривът на Лютиция бил дотолкова мощен, че потокът издухал част от атмосферата на Земята Орея и от няколко Луни от Земята на Перун, които се намирали откъм Дея.В резултат на това животът на повърхността на Земята Орея в екваториалните области станал почти невъзможен. Част от жителите на Орея се преселили на Мидгард-Земята, а останалата част от жителите се спуснали в подземните градове, построени специално за живот в случай на нападение

След гореизложените събития Луната Фата станала трети спътник на Мидгард-Земята. Двете луни – Месец и Леля останали на своите орбити, а Фата вместили между тях. Доколкото по размерите си Фата била голяма почти колкото Месец и имала висока скорост на въртене около собствената си ос, под въздействието на силите на притегляне на Фата и Мидгард-Земята, Луната Леля придобила яйцевидна форма.

След като около Мидгард-Земята започнали да обикалят три Луни, нейният климат започнал да се променя. Започнали да се появяват нови видове растителност и животни. Температурата на въздуха в екваториалните райони се повишила с няколко градуса, което дало възможност на Силите от Световете на Светлината да преселят оцелелите жители от загиващите Земи от Пограничието, където течала Великата Аса (война). Около техните загиващи Земи също обикаляли по три луни. 

Това били чернокожи хора, тъй като техните земи обикаляли около Червени Слънца. Спектърът на излъчване на Червените Слънца е определил цвета на кожата им на генетично равнище. Всички преселници били разположени в екваториалните територии на Мидгард-Земята, в района на днешна Африка.


© Превод: Н.Т.Н.Селена (Волхвиня Ярослава)
Програмата за обучението в АВС "Опознай себе си": 


сряда, 7 януари 2015 г.

Боговете на нашите Предци

Боговете на нашите Предци

На Мидгард-Земята нееднократно са пребивавали Богове (Покровители, Наставници, Първопредци на хората), общували с потомците на Великата Раса, като им предавали Мъдростта (историята и заповедите на Предците, знанията за отглеждане на зърно, за устройството на обществения живот, за продължение на Рода, за възпитанието на децата...и т.н.). 

Изминали са 165 032 години от времето, когато Богинята Тара е посещавала Мидгард-Земята. Тя се явява по-малка сестра на Бог Тарх, наричан Даждбог (дал на хората Древните Веди). Полярната звезда у Славяно-Арийските народи се именува Тара в чест на тази прекрасна Богиня (а може и обратно, ако жената е долетяла от тази звезда).

Тарх бил Покровител (Наставник) на Източен Сибир и Далечния Изток, а Тара – на Западен Сибир. От съвместяването на имената се получило названието на територията – Тархтара, преиначено от потомците в Татария, в последствие преминало и название на народа на татарите.Преди над 40 хиляди години, от Урай-Земята в Чертога на Орела от Сварожиевия Кръг, за трети път посетил Мидгард-Земята Бог Перун. Бог Покровител на всички воини и на много от Родовете на Великата Раса. Бог Гръмовержец, управляващ Мълниите, син на Бог Сварог и Лада-Богородица. След първите три Небесни Битки между Светлината и Мрака, когато побеждавали Светлите Сили, Бог Перун се спуснал на Мидгард-Земята, за да съобщи на хората за случилите се събития и за това какво бъдеще очаква Земята, за настъпването на Тъмните времена.

Тъмните времена са период от живота на хората, през който те престават да почитат Боговете и да живеят по Небесните Закони, а започват да се водят от законите, натрапени им от представителите на Пъкления Свят. Последните учат хората сами да създават свои закони и да живеят според тях, с което утежняват живота им, като ги водят към деградация и самоунищожение.

Съществуват предания, че Бог Перун е бил на Мидгард-Земята още няколко пъти, за да предаде Тайната Мъдрост на Жреците и Старейшините от Родовете на Святата Раса, за това как да се подготвят за тъмните, тежките времена, когато ръкавът на нашата Свастична Галактика ще минава през пространствата, подвластни на силите от Тъмните Светове на Пъкъла. В това време Светлите Богове престават да посещават своите народи, тъй като не проникват в чуждите пространства, подвластни на силите на тези Светове. С излизането на ръкава на нашата Галактика от посочените пространства, Светлите Богове отново ще започнат да посещават Родовете на Великата Раса. Началото на Светлите времена започва в Свещеното Лето 7521 от  Сътворението на Света в Звездния Храм или 2012 от н.е.

След това на Мидгард-Земята е идвал Даждбог – Бог Тарх Перунович, Бог Пазител на древната Велика Мъдрост. Бил наречен Даждбог (даващ Бог), защото дал на хората от Великата Раса и потомците на Рода Небесен Деветте Сантии (Книги). Тези Сантии били записани с древните Руни и съдържали Свещените Древни Веди, Заповедите на Тарх Перунович и неговите наставления.

Всички обитатели на различните Светове (в Галактиките, Звездните Системи) и на Земите, където има представители на Древния Род, се живее съгласно Древната мъдрост, Родовите Устои и Правилата, към които се придържа Родът. След като Бог Тарх Перунович посетил нашите предци, те започнали да се назовават „Внуци на Даждбог“.

Нашите предци били посещавани и от много други Богове.Повече за най-старата и древна Славяно-Арийска Куртура можете да научите като 
Последователи на АВС "Създай Себе си"

Програмата за обучението в АВС "Опознай себе си": 
http://suvarnavishudha.blogspot.com/p/blog-page_20.html

© Превод: Н.Т.Н.Селена (Вещата Ярослава)