вторник, 25 ноември 2014 г.

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 3 част

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 3 част

Заледяването не е било забележителен клон в живота на Родовете на Расата Велика и Рода Небесен на Земята. Нашите Предци даже започнали да водят летоизчислението си от Великото Захлаждане.

Изминали няколко столетия, докато атмосферата на Земята се изчистила от пепелта и станала отново прозрачна. Това довело до затопляне и отстъпване на ледовете към полюсите. Под въздействието на природните условия Рода на Расата Велика и Потомците на Рода Небесен се разселили по цялото лице на Мидгард-Земята.
Част от Рода на Великата Раса преминала Химаватските планини (Хималайските планини) и се разселила на Индостанския полуостров до Централна Индия.

Мнозина от Рода на Великата Раса са се разпрострели по всички краища на Мидгард-Земята на юг и запад зад Рипейските планини и създали нови Градове и Храмове. Другите Родове на Великата раса и Рода Небесен са пасли несметни стада от животни в степите и преминавали от единия им край до другия.

В резултат от разселването на Евразийския континент на нашите Предци е била създадена огромна Славяно-Арийска Държава. Нейните основни съставни части били Велика Тартария (на изток от Уралските планини до Тихия океан) и Велика Расения (на запад от Уралските планини до Западния океан). На свой ред Велика Расения имала няколко части: Велика Скития (от Каспийско море до Дон), Венея или съвременна Европа (на запад от Дон до Атлантическия океан), Скандинавия  (на север от Балтийско море).


По този начин, първоначално Мидгард-Земята преди милиони години била заселена и обживяна от хора с бял цвят на кожата. 

След това, с позволението на Белите Хора, са се заселили други представители на земното човечество с жълт, червен и черен цвят на кожата, за които Белите Хора били Богове, защото именно Белите Хора са притежавали Мъдростта на Светлите Богове.

Всеки вид от хората е живеел на определената и подходяща за него територия. С течението на времето Духовната деградация на Бялото население на Земята все повече се разраствала. С нарастването на количеството хора, а също така природни и други причини са заставяли хората да се разселват, преместват по Земята.

В резултат на това са започнали войни между не-белите, а после между Белите и не-белите хора, което довело до неизбежното смесване на Родовете, племената и народите, и към появата на много страни с различни култури, в които живеели хора с различни черти на лицата и оттенък на кожата, говорещи на различни езици.

Всички Земи на Светлите Светове биват посещавани от Светлите Богове. И така хората от Древната Раса в различните Звездни Светове в нашата и други Галактики, и на различни Земи живеели съгласно с единните Заповеди, Древни Мъдрости и Родови Устои, които са им давали Светлите Богове и Предци. Още от зората на вековете Заповедите на Боговете и Мъдростта на Предците са се предавали от поколение на поколение, от Рода в Рода на Древната Раса.

На Мидгард-Земята също така нееднократно са пребивавали Светлите Богове от Световете на Прав и са общували с потомците на Рода на Расата Велика и Рода Небесен, предавайки им своята Мъдрост: Мъдростта на Познанията за Световете, Мъдростта на Света сияен, Мъдростта на Живота.

Например, изминали са 165 034 години от времето на пребиваването на Богинята Тара на  Мидгард-Земята. В чест на Богинята Полярната Звезда по-рано се е наричала Тара.
След Великият потоп Бог Тарх Перунович заедно със своите синове три години живял на Мидгард-Земята и бил наричан от хората на Великата Раса и потомци на рода Небесен Даждбог (даващ на Боговете) защото през това време е дал Девет Сантии (книги) от Славяно-Арийските Веди.

След посещението на Мидгард-Земята Бог Тарх Перунович, нашите Предци започнали да наричат себе си Даждбожи внуци.

40 009 хиляди години назад за трети път на Мидгард-Земята е долетял Бог Перун, Бога-Покровител на много Родове от Расата Велика, Бог-Гръмовержец, Управител на Небесното електричество, син на Бог Сварог и Лада-Богородица.

Бог Перун дал на народите на Великата Раса и Потомците на Рода Небесен своите Заповеди и предупредил за настъпването на тъмните времена - за Нощта на Сварог. Нашите Предци записали с х'Арийски Руни Свещената Мъдрост в Деветте Кръга на Перуновите Ведически Сантии" (в Девет Книги "Мъдростта на Бог Перун").


Понастоящем Сантиите Перунови Веди (Кръг първи) са преиздадени от Древноруската Църква на православните староверци-инглинги и са достъпни за широката читателска аудитория.


Записаните в Сантиите предсказания на Бог Перун се сбъднаха. През 1996 година по съвременното светско летоброене приключи нощта на Сварог и започна Развиделяването.


За Славяните и Ариите настъпва краят на епохата на мрака. А за тъмните сили, които понастоящем властват над земята, след 2012 година, според предсказанията на Бог Перун, ще настъпи Краят на Света.

И Бог Коляда е посещавал Земята, и е дарил много от Родовете, преселили се в Западните земи (във Венея - Европа) със системата за изчисление на сезонното време, за воденето на полския труд – Календар (от Коледа Дар), а също и своите Мъдри Веди и Заповеди.

Бог Коляда ги научил да разорават пригодните земи, да сеят жито, да жънат сламата, като заповядал на нашите Предци да поставят житен сноп в дома си и свято да Го почитат, като Отец свой. Със своя труд – отглеждане на жито и скотовъдство, Славяните си осигурявали добър поминък за щастлив живот на Мидгард-Земята.

Подробно прочетете на линка:
http://www.selenabg.com/index.php/2008-08-12-22-05-32/2013-11-03-13-10-00/1972-2014-05-07-15-33-15.html


Няма коментари:

Публикуване на коментар