вторник, 25 ноември 2014 г.

Духовното наследство на Славяните и Ариите – 2 част

Духовното наследство на Славяните и Ариите – 2 част

И така, на нас ни стана известно, че 111 810 години назад е станал Великият потоп, и нашите Първопредци са се преселили от Свещената страна Да,Ария, намираща се на Северния полюс на Земята, в Евразия. С окончателното преселение на Родовете на Белите хора на Евразийския континент започнал втория период от живота на Мидгард-Земята.

След напускането на Да,Ария, Родовете на Великата Раса и потомците на Рода Небесен отначало тръгнали на юг от Рипейските (Уралските) планини, където и са се разселили. След това основната част от Родовете на нашите Велики Предци са заселили остров Буян и Източно море, населвайки брега на река Иртиш (Ирий Тишайший). След пълното затопляне Да,Ария, Западното и Източното море отстъпили и рода на Великата Раса и Рода Небесен заселили земите, които в миналото са били дъно на Източното море.
Заради небесната чистота на водата в Тишайския Ирийски благодатен край, заселилите се мъдри Аси я нарекли Беловодие. Образът на х'Арийската Руна "Ирий" е бял и олицетворява Небесната чистота на водата. Река Ирий се възприема в преданията на нашите Предци като земно отражение на Небесния Ирий (Млечния път) и се почита като Свещената река на Рода на Великата Раса. Оттук идва и сакралното название Беловодие - Свещената Земя на Рода на Великата Раса и Рода Небесен. "Страна на Светлите Духове", "Страна на Живия Огън", "Страна на Живите Богове", "Земята на Святата Раса" - това са различните сакрални названия на тази обитаема територия.

Абревиатурата РАСА разкрива следното: "Родовете на Асите от Страната на Асите". Затова съществува и още едно название на територията от Рипейсикте планини до морето х'Арийско (о.Байкал) - Асия (Азия) или страната на Асите.

Свещените Земи са имали и друго разпространено название - Петоречие. Въз основата на древната Руническа Летопис на Древноруската църква на Православните Староверци-Инглии може да се стигне до следния извод: Петоречие и Боловодие са синоними оказващи една и съща територия.

Петоречие - земя, измивана от пет реки: Ирий, Об, Енисей, Ангара и Лена. Всички реки на Беловодие носят своите води на север, по направлението към древата Прародина на Великата Раса - Да,Ария. По-късно Родовете на Великата раса са се разселили по реките Ишим и Тобол, и Петоречието започнало да се нарича Седемречие.

Като развитие на земята в източните Рипейски гори всяка земна част е получавала съотвестващо име. На север, в долното течение на Об, между Об и Уралските планини се намира Сибир. В Южен Сибир по бреговете на Иртиш се разполагат собственостите на Беловодието.

В Източен Сибир от другата страна на Об се намира Лукоморие. Южно Лукоморие се разполага Югория, който достига до Ирийските планини (Монголски Алтай). Лукоморие, Сибир, Беловодие и Югория се намират под покровителството на Богинята Тара. На изток от х'Арийско море (о.Байкал) се намират земите под покровителството на Бог Тарх.

По този начин, Даджбог Тарх Перунович и Богиня Тара Перунова охраняват безкрайните земи на изток - от Уралския хребет до Тихия океан, на които е било дадено още едно наименование - Велика Тартария - земята на Тарх и Тара.

Расичите - да'Арийци, х'Арийци, Расени и Святоруси - живеели съвместно на една територия. Те живеели в мир, облагородявали земята, насаждали градини и гори, съзиждали съвместно Величествени Капища (Храмове) и Градове.

Родовете на Великата раса и Потомци на Рода Небесен са си помагали един на друг по братски. Именно от тук идва и понятието "Бялото Братство", за всички творчески актове Съвестта и чистите помисли били мерило за всеки.

Това Братство притежавало не само чисти помисли, но и бяла кожа, която потвърждава единството на формите и съдържанието на Бялото Братство. Съзидателната дейност на Расичите позволила усвояването на Земята Святата Раса.

Възниква въпрос. Ако Земята са започнали първи да я усвояват Белите хора на РАСА, то откъде тогава са се взели хора с други цветове на кожата?
Наследството на нашите Предци говори за това, че и останалото Земно Човечество, така както и Белите хора, има своя космически произход.

По време на живота в Да,Ария Расичите са разрешавали да се заселват на Мидгард-Земята представители на хора с друг цвят на кожата. Те са идвали на Мидгард-Земята по различно време и от различни Чертози (Звездни Системи). Въпреки, че те са имали различен цвят на кожата са принадлежали към един генотип хора.

Съюзници на Бялата Раса в битките със Силите на Тъмнината били хората с жълт цвят на кожата от Чертога на Великия Дракон. Расичите им разрешили да се заселят на територията на Евразийския континент, намиращ се на изгрев Ярило-Слънце.

Другият съюзник, хората с червения цвят на кожата от Чертога на Огнения Змей, определили място на зЗмята, лежащо на залез Ярило-Слънце. Част от червенокожите хора се настанили на голям остров в Западен (Атлантически) океан.

Расичите са спасили в древните времена хората с черен цвят на кожата, загинали на различни Земи (планети) Чертози на Мрачната Пустош, разрушени от Тъмните Сили. Нашите Предци са ги преселили в африканския континент на Мидгард-Земята.

Във връзка с това, че чернокожите хора са преживели на предишни Земи, които са имали по три луни, за по-добра аклиматизация на чернокожите жители е била преместена 142 995 години време назад на Мидгард-Земята, от разрушената Земя-Дея една от нейните бивши Луни - Фатта.

Луна Фатта била привлечена между пътищата на Леля и Месяц с период на въртене около Земята за 13 дни. От този момент Мидгард-Земята станала с три Луни.

С течение на времето владенията на Великата Страна на Черните Хора започнали да обхващат не само Африканския континент, но и Индостан, на който намерили място за живот негроидните племена на дравидите и нагите.

Има сведения, че на материка Рантха, намиращ се на остров Шри-Ланка (Цейлон) са живяли зеленокожите хора-амфибии, способни да живеят във вода.


Те дълго време са провеждали генетични аксперименти чрез кръстосване на хора и животни, опитвайки се да създадат нов човек и да увеличат своя живот. В резултат в онези дни на Земята са съществували звероподобни видове хора или "бестии".Последни на Мидгард-Земята, преди около 6 хиляди години на тълпи под ръководстовто на Рава(и)на дошли от Галактическия Изток, от Земята Едем и Нод, "сивите" същества, които заели без разрешението на Белите хора свободните земи на остров Шри-ланка. Бог Перун ги нарекъл Чуждоземци, тъй като те се явяват като представители на Пъкления (Тъмния) свят, от които някой от тях още преди 40 000 години започнали да проникват на Мидгард. Те имат сива кожа и очи с цвета на Мрака (черни очи, на практика без ирис).

"Сивите" са носители на генотип отличаващ се от генотипа на останалите земляни и в самото начало са били двуполови (хермофродите, които в зависимост от Луната са променяли пола си). Наследствеността при "сивите" се предава по майчина линия.


"Сивите" има способността, смесвайки се със хората, да приемат тяхната външност, но са си оставали "тъмни" по своята вътрешна същност, т.е. без Божествен дух и съвест. За да не се различават от хората, "сивите" са разкрасявали своята кожа на лицето и никога не са показвали своето "зверско" тяло без дрехи.

Цялото в подробности прочетете на линка:
http://www.selenabg.com/index.php/2008-08-12-22-05-32/2013-11-03-13-10-00/1946-2013-07-26-14-01-38.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар